Màn hình 2711-K5A10

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K5A10 is a PanelView 550 Standard Operator Terminal. This Human Machine Interface (HMI) device is powered by an external supply voltage of 85 to 264 VAC. It has a 5.5-inch monochrome display with embedded keypad operator interface. It has a DeviceNet and RS232 printer interface.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-K5A10

Màn hình Allen bradley 2711-K5A10

đại lý 2711-K5A10

nhà phân phối 2711-K5A10

Đèn nền 100,000 hr LED backlight life
Dimensions: 167 (H) x 266 (W) x 106 (D)
6.57 (H) x 10.47 (W) x 4.17 (D)
Weight: 1.2 kg (2.7 lb)
Status indicators: COMM: Green
Fault: Red
Enclosure: NEMA Type 12/13, 4X (Indoor use only), IP54,
IP65
Input Frequency: 47…63 Hz
Input Voltage range: 85…264V AC
Integrated ports: DeviceNet; RS232 (printer)
Integrated memory: 170 KB application runtime; 240 KB nonvolatile memory
Bàn phím function keys: 10 function keys (F1…F10)
Độ phân giải: 256 x 128
Display Area: 120 x 60 mm (4.75 x 2.38 in.)
Display Type: Monochrome LCD blue mode display
Operator Input: Bàn phím
Product Family: PanelView Standard Terminals
Manufacturer Rockwell Automation
Brand Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K5A10
Product Line Panelview 550
Màn hình Size 5.5 in.
Màn hình Color Monochrome LCD blue mode
Input Type Keypad(F1-F10)
Giao tiếp DeviceNet Giao tiếp and RS-232 Printer Port
Nguồn vào 120 VAC
Memory 170 KB application runtime
Giao tiếp Cable 2711-NC13
Shipping Weight 6 lbs
Shipping Dimensions 14x11x8 inches
Series A,B,C,D,E,F,G,H
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ