Màn hình 2711-K10G3L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10G3L1 operator terminal is a keypad type of operator terminal from the Allen-Bradley Panelview 1000 terminal series. Its nominal input voltage rating is 24 Volts DC. The 2711-K10G3L1 operator terminal supports function keys on its keypad that can be programmed to save different functions that are commonly used. The screen on this terminal is 10 inches wide and it can only support grayscale types of graphics. The 2711-K10G3L1 operator terminal has a DH-485 communication port.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G3L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G3L1

đại lý 2711-K10G3L1

nhà phân phối 2711-K10G3L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G3L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp DH-485
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ