Màn hình 2711-K10G10L1

Màn hình 2711-K10G10L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K10G10L1 terminal is a standard type of operator terminal. It has been designed and manufactured as part of the Allen-Bradley Panelview 1000 series. The 2711-K10G10L1 standard operator terminal supports grayscale graphics. Its screen is 10 inches wide and controlled by a keypad. The 2711-K10G10L1 standard operator terminal runs on DC power.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G10L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G10L1

đại lý 2711-K10G10L1

nhà phân phối 2711-K10G10L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G10L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and DeviceNet
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ