Màn hình 2711-K10G1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K10G1 operator terminal has been designed and manufactured as part of the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 1000 series of standard operator terminals. Its screen is 10 inches wide and the screen can only support grayscale graphics. The 2711-K10G1 operator terminal operates at 85 to 264 Volts AC voltage with 47 to 63 Hertz frequency. Its communication port is a Remote I/O communication port. The 2711-K10G1 operator terminal has a memory capacity of 256 KB.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10G1

Màn hình Allen bradley 2711-K10G1

đại lý 2711-K10G1

nhà phân phối 2711-K10G1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10G1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Grayscale
Input Type Keypad
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and Remote I/O
Nguồn vào 85-264 Volts Alternating Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ