Màn hình 2711-K10C9L1

Màn hình 2711-K10C9L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-K10C9L1 interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview interface terminal. This interface terminal is part of the Allen-Bradley Panelview 1000 terminal series. The 2711-K10C9L1 interface terminal is DC-powered and keypad-controlled. Its communication port is an RS-232 and DH-485 communication port. The 2711-K10C9L1 interface terminal can support color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10C9L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10C9L1

đại lý 2711-K10C9L1

nhà phân phối 2711-K10C9L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10C9L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Listing This specification list was created by dosupply.com.
Input Type Keypad
Giao tiếp RS-232 (DH-485) and Printer (RS-232) Port
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ