Màn hình 2711-K10C8L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley/Rockwell Automation 2711-K10C8L1 terminal is a standard operator interface terminal from the Allen-Bradley Panelview 1000 series. This terminal is a DC-powered operator terminal that has a rated nominal input voltage of 24 Volts DC. The 2711-K10C8L1 operator interface terminal has a screen that is 10 inches wide with support for color graphics. This terminal is controlled by a keypad. The 2711-K10C8L1 operator interface terminal supports the DH+ network.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10C8L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10C8L1

đại lý 2711-K10C8L1

nhà phân phối 2711-K10C8L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10C8L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Keypad
Giao tiếp DH Plus (DH+) and Printer (RS-232) Port
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ