Màn hình 2711-K10C16L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K10C16L1 terminal is a standard operator terminal that is available through the Panelview 1000 series. It operates on DC power with a nominal voltage rating of 24 Volts DC. The 2711-K10C16L1 standard operator terminal?s screen is 10 inches wide, it can support color graphics, and the terminal is controlled by a keypad. The keypad that is built into this terminal includes a variety of keys including numeric keys, navigation keys, and programmable function keys. The 2711-K10C16L1 standard operator terminal comes with an RS-232 (DF1) communication port.

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711-K10C16L1

Màn hình Allen bradley 2711-K10C16L1

đại lý 2711-K10C16L1

nhà phân phối 2711-K10C16L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K10C16L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 in.
Display Color Multi-Color
Input Type Keypad
Giao tiếp DF1 (RS-232) and Printer (RS-232) Port
Nguồn vào 24 Volts Direct Current
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ