• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS480G-3

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS480G-3

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS480G-3

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS480G-3

AB 1606-XLS480G-3 36-42V DC 480