• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS480E-D

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS480E-D

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS480E-D

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS480E-D

Power Supply, 480 W, 24 V DC, No Special Function, Performance Family, 600 V DC Input Only

Kiểu: DC Bộ nguồn AB
Kiểu: DC Bộ nguồn AB