• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS480E-3

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS480E-3

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS480E-3

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS480E-3

Power Supply, Switched Mode, Performance, 20 Amp, 480 Watt Output, 24 to 28 Volt DC Output, 3-Phase, DIN Rail Mount, 380-480 Volt AC, 600 Volt DC, Input

Số pha: 3
Volts DC Range: 24, 28
Volts DC: 600
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 480
Amps: 20
Số pha: 3
Volts DC: 600
Công suất: 480
Volts DC Range: 24, 28
Kiểu lắp: DIN Rail
Amps: 20