Bộ nguồn 1606-XLS240-UPSD

  • Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLS240-UPSD

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLS240-UPSD

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLS240-UPSD

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLS240-UPSD

Power Supply, Performance, 10 Amp, 240 Watt, 22.5 – 30 Volt DC, Input/Output, with UPS

Công suất: 240
Amps: 10
Kiểu lắp: DIN Rail
Volts DC Range: 30, 22.500
Công suất: 240
Kiểu lắp: DIN Rail
Amps: 10
Volts DC Range: 30, 22.500