• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLP30EQ

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLP30EQ

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLP30EQ

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLP30EQ

Power Supply, 24-28 Volt DC, 30 Watt, 100/240 Volt AC Input Voltage, 85/375 DC Inout Voltage

Volts DC Range: 24, 28, 85-375
Kiểu lắp: DIN Rail
Công suất: 30
Số pha: 1
Amps: 1.300
Volts AC Range: 100-240
Volts DC Range: 24, 28, 85-375
Công suất: 30
Amps: 1.300
Kiểu lắp: DIN Rail
Số pha: 1
Volts AC Range: 100-240