• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLEDNET3

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLEDNET3

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLEDNET3

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLEDNET3

Essential Power Supply, 24-48 V DC, 80 W, 120/24 0V AC Input Voltage

Kiểu: Bộ nguồn AB
Kiểu: Bộ nguồn AB