• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE480ECRZ

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE480ECRZ

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE480ECRZ

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE480ECRZ

XLE REDUNDANT POWER SUPPLY 480W 24VDC