• Mô tả

Mô tả

Bộ nguồn 1606-XLE240F-3

Thông số kỹ thuật bộ nguồn allen bradley 1606-XLE240F-3

bộ nguồn rockwell | đại lý 1606-XLE240F-3

đại lý bộ nguồn ab | nhà phân phối 1606-XLE240F-3

ALB 1606-XLE240F-3 480VAC INP

Kiểu: Bộ nguồn AB
Kiểu: Bộ nguồn AB