• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20F14NE242AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20F14NE242AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20F14NE242AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20F14NE242AN0NNNNN

PowerFlex 753 AC Drive, with Embedded I/O, Air Cooled, DC Input with Precharge, Open Type, 242 Amps, 250HP ND, 200HP HD, 600 VAC, 3PH, Frame 7, Filtered, CM Jumper Removed, None, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives