• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20BD5P0A0NYNAND0

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20BD5P0A0NYNAND0

đại lý biến tần ab | đại lý 20BD5P0A0NYNAND0

biến tần rockwell | nhà phân phối 20BD5P0A0NYNAND0

AB 20BD5P0A0NYNAND0 POWERFLEX 700 5

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives