Product Tag - Panelview 2715-B10CD

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2715-B10CD

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: Allen-Bradley Panelview 5500 Touchscreen/Keypad input and IP/EtherNet Comm, 250 MB memory with a 10.4-inch, Color display