Product Tag - nhà phân phối MPM-B1653E-MJ74AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPM-B1653E-MJ74AA

    0 out of 5
    Revisions: Ser A 

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPM-B1653E-MJ74AA Medium Inertia Servo Motor has 400V, a 2250 rpm Base Speed, and 3 Magnet Stacks. It also has a 24V DC Brake.