Product Tag - nhà phân phối MPL-B420P-RK74AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPL-B420P-RK74AA

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPL-B420P-RK74AA MPL series servo motor is a permanent magnet servo motor. It has a rated rotor speed of 5000 RPM. The environmental protection rating of the MPL-B420P-RK74AA servo motor is IP 50.