Product Tag - nhà phân phối 2711P-T12C4D2K

  • Nơi nhập dữ liệu

    Màn hình 2711P-T12C4D2K

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-T12C4D2K PanelView Plus 1250 terminal is an operator interface terminal made by Allen-Bradley/Rockwell Automation. It consists of a 12.1-inch color touchscreen, a DC logic module, DC power input, and serial communications ports.