Product Tag - MPM-B1653F-SJ74AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPM-B1653F-SJ74AA

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley/Rockwell Automation MPM-B1653F-SJ74AA Servo Motor is a medium-inertia servo motor. It has a supply voltage of 460 Volts AC and a frame size of 6.5 inches.