Product Tag - MPL-A540K-MK74AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPL-A540K-MK74AA

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPL-A540K-MK74AA servo motor is an MPL series servo motor. It is a low-inertia servo motor. The MPL-A540K-MK74AA servo motor has a rated rotor speed of 4000 RPM.