Product Tag - đại lý MPL-B4520P-MJ24AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPL-B4520P-MJ24AA

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPL-B4520P-MJ24AA servo motor is a MPL series servo motor. It features an absolute multiturn encoder for feedback. The rated speed of the MPL-B4520P-MJ24AA servo motor is 5000 RPM.