Product Tag - đại lý MPL-B4520P-MJ22AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPL-B4520P-MJ22AA

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPL-B4520P-MJ22AA servo motor is an MPL series servo motor. It has a frame size of 130 millimeters. The MPL-B4520P-MJ22AA servo motor has a rated speed of 5000 RPM.