Product Tag - đại lý MPL-A230P-EJ44AA

  • Nơi nhập dữ liệu

    Động cơ MPL-A230P-EJ44AA

    0 out of 5

    Thông số kỹ thuật servo motor Allen bradley: The Allen-Bradley MPL-A230P-EJ44AA motor is an MP series servo motor from the MPL product line. It has a rated maximum rotor speed of 5000 RPM. The MPL-A230P-EJ44AA servo motor comes with a holding brake.