Mô đun 2711P-RP1AM

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RP1AM

Module Allen bradley 2711P-RP1AM

đại lý 2711P-RP1AM

nhà phân phối 2711P-RP1AM

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RP1AM
Product Type Marine Logic Module
Dòng sản phẩm PanelView Plus 700 to 1500 Logic Modules
Flash Memory 64 MB
RAM Memory 64 MB
Input AC
Features Ethernet Port, Serial Port, 2 USB ports, and CompactFlash Card Slot
Compatibility Not Compatible with the PanelView Plus 6 Terminals