Mô đun 2711P-RC2

  • Mô tả

Mô tả

Mô đun 2711P-RC2

Module Allen bradley 2711P-RC2

đại lý 2711P-RC2

nhà phân phối 2711P-RC2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-RC2
Product Type Blank Compact Flash Card
Used with Standard Logic Module
Memory 128 MB