Màn hình 2711P-T15C6B1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-T15C6B1 interface terminal is an AC and DC-powered interface terminal that has been designed and manufactured by Allen-Bradley/Rockwell Automation. It is a member of the Allen-Bradley Panelview Plus 1500 interface terminal series. The 2711P-T15C6B1 interface terminal can operate at 85 to 264 Volts AC input voltage or at 18 to 32 Volts DC input voltage. It also supports a nominal DC voltage rating of 24 Volts DC. The 2711P-T15C6B1 interface terminal is equipped with a logic module, a 15-inch touchscreen, and color graphics.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-T15C6B1

Màn hình Allen bradley 2711P-T15C6B1

đại lý 2711P-T15C6B1

nhà phân phối 2711P-T15C6B1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-T15C6B1
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Touchscreen Input
Communicaion Ports DH+/RIO/DH-485 Giao tiếp ports
Power VDC/VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 64 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ