Màn hình 2711P-K15C15D6

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711P-K15C15D6 terminal is an operator interface terminal that can control or monitor industrial applications. It has been manufactured by Allen-Bradley as a Panelview Plus 1500 series terminal with a 15-inch display screen. The display screen on the 2711P-K15C15D6 operator interface terminal can show menus and application status reports in full color graphics. It is DC-powered and it has an input voltage range from 18 to 32 Volts. The 2711P-K15C15D6 operator interface terminal can be controlled through its keypad.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C15D6

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C15D6

đại lý 2711P-K15C15D6

nhà phân phối 2711P-K15C15D6

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C15D6
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ