Màn hình 2711P-K15C15A2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-K15C15A2 operator interface terminal is an AC-powered Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. Its input voltage rating is between 100 and 240 Volts AC. The 2711P-K15C15A2 operator interface terminal is controlled by a keypad that has programmable function keys. The operators can use these function keys to save their most common application functions. The 2711P-K15C15A2 operator interface terminal can support color graphics on its 15-inch display screen.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-K15C15A2

Màn hình Allen bradley 2711P-K15C15A2

đại lý 2711P-K15C15A2

nhà phân phối 2711P-K15C15A2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-K15C15A2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím Input
Communicaion Ports Controlnet Giao tiếp Port
Power VAC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ