Màn hình 2711P-B15C15D2

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B15C15D2 operator interface terminal is an Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview Plus 1500 series operator interface terminal. It comes with both a keypad and a touchscreen that make it easy to monitor and control a variety of industrial applications. The 2711P-B15C15D2 operator interface terminal�s touchscreen is 15 inches in diameter and it supports full color graphics. Its keypad includes numeric keys, navigation keys, programmable function keys, and command keys. Both the touchscreen and the keypad on the 2711P-B15C15D2 operator interface terminal have actuation ratings of about 1 million presses.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B15C15D2

Màn hình Allen bradley 2711P-B15C15D2

đại lý 2711P-B15C15D2

nhà phân phối 2711P-B15C15D2

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B15C15D2
Dòng sản phẩm Panelview Plus 1500
Input Method Bàn phím and Touchscreen Input
Communicaion Ports Controlnet Communication Port
Power 24 VDC Input
Màn hình Type 15 in. Color Màn hình
Features 128 MB
UPC 10662073072437
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ