Màn hình 2711P-B12C15D1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711P-B12C15D1 interface terminal is a touchscreen and keypad interface terminal that has been designed and manufactured by Allen-Bradley. It is part of the Allen-Bradley Panelview Plus 1250 terminal series. The 2711P-B12C15D1 interface terminal�s touchscreen features full color graphics and it is 12 inches wide. Its communication network is the ControlNet communication network. The 2711P-B12C15D1 interface terminal operates at 18 to 32 Volts DC input voltage.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711P-B12C15D1

Màn hình Allen bradley 2711P-B12C15D1

đại lý 2711P-B12C15D1

nhà phân phối 2711P-B12C15D1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711P-B12C15D1
Product Line Panelview Plus 1250
Kích thước màn hình 12.1 inches
Kiểu đầu vào Touchscreen and Bàn phím
Màn hình Type Full Color
Giao tiếp ControlNet
Nguồn vào 18-32 Volts DC
Memory 64 Megabytes
Shipping Dimensions 11.12 x 16.36 x 2.17 inches
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ