Màn hình 2711-T10G10L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The 2711-T10G10L1 terminal is a touchscreen terminal with DC power from the Allen-Bradley/Rockwell Automation Panelview 1000 series. It is controlled by a 10-inch touchscreen. The 2711-T10G10L1 terminal’s touchscreen can only support grayscale graphics. The communication port that is built into this terminal is a DeviceNet port. The 2711-T10G10L1 touchscreen terminal operates at 18 to 32 Volts DC and 32 to 131 degrees Fahrenheit.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-T10G10L1

Màn hình Allen bradley 2711-T10G10L1

đại lý 2711-T10G10L1

nhà phân phối 2711-T10G10L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-T10G10L1
Product Line Panelview 1000
Kích thước màn hình 10.1 inches
Display Color Grayscale
Input Type Touchscreen
Giao tiếp Printer (RS-232) Port and DeviceNet
Nguồn vào 24 Volts DC
Memory 256 Kilobytes
Enclosure Type NEMA Type 12/13 or 4X
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ