Màn hình 2711-K6C15L1

Thông số kỹ thuật màn hình AB Panelview: The Allen-Bradley 2711-K6C15L1 terminal is a standard type of operator interface terminal which has been manufactured in the Allen-Bradley Panelview 600 series. Its key features include a 6-inch screen with color graphics, a keypad that includes programmable function keys, and a ControlNet communication port. The 2711-K6C15L1 operator interface terminal operates at 18 to 32 Volts DC. The 2711-K6C15L1 operator interface terminal’s keypad includes a numeric keypad and navigation keys in addition to its programmable function keys.

  • Mô tả

Mô tả

Màn hình 2711-K6C15L1

Màn hình Allen bradley 2711-K6C15L1

đại lý 2711-K6C15L1

nhà phân phối 2711-K6C15L1

Nhà sản xuất AB
Thương hiệu Allen-Bradley
Part Number/Catalog No. 2711-K6C15L1
Product Line Panelview 600
Kích thước màn hình 5 in.
Display Color Color
Kiểu đầu vào Bàn phím
Communication ControlNet and RS-232 Printer
Nguồn vào 18-32 VDC
Memory 240 KB
Backlight 2711-NL3
Giao tiếp Cable 2711-NC14
Shipping Weight 6 lbs.
Shipping Dimensions 14 x 11 x 8 in
Series A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, and L
Tình trạng vòng đời sản phẩm* Liên hệ