• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G1AJE510AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G1AJE510AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G1AJE510AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G1AJE510AN0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with Precharge, no DC Terminals, Type 12, IP54 800mm Deep MCC Style, 510 Amps, 550HP LD, 500HP ND, 450HP HD, 600 VAC, 3PH, Frame 8, Filtered, CM Jumper Removed, None, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives