• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G1AGD415AA0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G1AGD415AA0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G1AGD415AA0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G1AGD415AA0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with Precharge, no DC Terminals, Type 12 / IP54, 415 Amps, 350HP ND, 300HP HD, 480 VAC, 3 PH, Frame 7, Filtered, CM Jumper Removed, DB Transistor, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives