• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11RC2P1JA0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11RC2P1JA0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11RC2P1JA0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11RC2P1JA0NNNNN

Drive, PowerFlex 755, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Open Type/Frame 1, 2.1 Amps, (Frame 1, 0.75 kW Normal Duty, 0.37 kW Heavy Duty / Frame 2, 0.75 kW Normal Duty, 0.75 kW Heavy Duty), 400 Volt AC, 3-Phase, Frame 1, Filtered, CM Jumper Installed, DB Transistor, Blank (No HIM)

Số pha: 3
Size: 1
Volts AC: 400
Amps: 2.100
Công suất: 0.370 kW, 0.750 kW
Kiểu: AC drives
Số pha: 3
Volts AC: 400
Công suất: 0.370 kW, 0.750 kW
Size: 1
Amps: 2.100
Kiểu: AC drives