• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11NE3P9AA0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11NE3P9AA0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11NE3P9AA0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11NE3P9AA0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Open Type, 3.9 Amps, 3HP ND, 2HP HD, 600 VAC, 3PH, Frame 3, Filtered, CM Jumper Removed, DB Transistor, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives