• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11JE595AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11JE595AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11JE595AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11JE595AN0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Type 12, IP54 800mm Deep MCC Style, 595 Amps, 700 HP LD, 600HP ND, 500HP HD, 600 VAC, 3PH, Frame 9, Filtered, CM Jumper Removed, None, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives