• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11JD960AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11JD960AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11JD960AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11JD960AN0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Type 12, IP54 800mm Deep MCC Style, 960 Amps, 900HP LD, 800HP ND, 700HP HD, 480 VAC, 3 PH, Frame 9, Filtered, CM Jumper Removed, None, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives