• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11BE825AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11BE825AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11BE825AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11BE825AN0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Type 1, IP20 600mm Deep MCC Style, 825 Amps, 950 HP LD, 900HP ND, 750HP HD, 600 VAC, 3PH, Frame 9, Filtered, CM Jumper Removed, None, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives