• Mô tả

Mô tả

Biến tần 20G11BE1K1AN0NNNNN

Thông số kỹ thuật biến tần allen bradley 20G11BE1K1AN0NNNNN

đại lý biến tần ab | đại lý 20G11BE1K1AN0NNNNN

biến tần rockwell | nhà phân phối 20G11BE1K1AN0NNNNN

PowerFlex 755 AC Drive, with Embedded Ethernet/IP, Air Cooled, AC Input with DC Terminals, Type 1, IP20 600mm Deep MCC Style, 1110 Amps, 1200Hp LD, 1100Hp ND, 1000Hp HD, 600 VAC, 3PH, Frame 10, Filtered, CM Jumper Removed, None, Blank (No HIM)

Kiểu: AC drives
Kiểu: AC drives